Nederlands | Français | English  
  FUSIES EN OVERNAMES
FINANCIEEL EN STRATEGISCH ADVIES
AANDEELHOUDERS- EN FAMILIALE OPVOLGINGSPROBLEMATIEK
 
  Over Lemco Team Diensten Verkoopproces Referenties Contact  
               
 

Verkoopproces

Bij de verkoop van een onderneming dienen een aantal stadia te worden doorlopen. M&A opdrachten komen immers in het leven van een bedrijf niet vaak voor, en weinig bedrijfsleiders - aandeelhouders hebben dergelijk delicaat proces al eens meegemaakt.

Het is inderdaad een bijzondere en belangrijke fase voor de kandidaat koper of verkoper : naast de evidente vraag naar de waarde van de vennootschap en haar toekomst, is er de nood aan een grondige analyse van alle aspecten van de business, de zoektocht naar een geschikte en passende kandidaat, de psychologische begeleiding van koper en verkoper, de bewaking van het proces, de discretie enz.

Men mag niet vergeten dat de verkoop van een onderneming begint bij het verkoopsklaar maken van het bedrijf : bv het oplossen van claims, het wegwerken of afwaarderen van oude voorraden, alles met het doel de vennootschap en haar resultaten doorzichtig en betrouwbaar te maken en de waardering te optimaliseren.

 

LEMCO benadert een overnamedossier als volgt:

Oriëntatiegesprek
Vooreerst wordt er een vrijblijvend oriëntatiegesprek gevoerd om de noden van het bedrijf en haar aandeelhouders te leren kennen.

Mandaat
Na aanvaarding van de opdracht worden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent het mandaat met onder meer de wijze waarop het verkoopproces wordt begeleid en vergoed.

We investeren steeds zelf in onze klant, omdat we voor succesgerelateerde opdrachten ‘no cure, no pay’ werken!

Werkwijze

 • Analyse en informatiememo
  We starten met de analyse van de onderneming en de opmaak van een informatiememorandum. Dit informatiememorandum is een commercieel document dat alle relevante informatie over het bedrijf bevat, met name van activiteit tot strategie tot financiële cijfergegevens, waardoor een potentiële koper snel kan beslissen over verdere deelname aan het proces.
  Voor grotere bedrijven of groepen is het aangewezen een voorafgaandelijke grondige audit te organiseren ; Lemco staat de klant bij wanneer auditoren deze opdracht uitvoeren. Dergelijke audit zal zowel het verkoopproces als de latere due diligence sterk vereenvoudigen.

 • Waardering
  Naast de opmaak van een memorandum wordt er een waarderingsverslag opgesteld. Uit de praktijk blijkt dat er een significant verschil kan bestaan tussen de theoretische waarde en de prijs die een koper voor de overname wil betalen. In samenspraak met de opdrachtgevers geven we ons advies omtrent een haalbare verkoopprijs.

 • Selectie kandidaten
  Na het voorbereidende werk gaan we op zoek naar de meest geschikte koper. Via de kennis van de klant, desk research, databanken en onze contacten vinden we de meest interessante kandidaten. Na overleg met de verkopers krijgt een beperkt aantal potentiële investeerders het informatiememorandum overhandigd.

 • Non disclosure agreement
  Elke geïnteresseerde koper verbindt zich vooraf tot discretie, wat nodig is indien men het proces en het bedrijf wil onder controle houden.

 • Informatie-overdracht
  We staan de verkopers bij voor de informatie-uitwisseling, bij rondleidingen en onderhandelingen met de verscheidene potentiële kopers. Na deze fase wordt er één (uitzonderlijk enkele) kandidaat-koper weerhouden waarmee men wenst verder te gaan. In enkele gevallen is het aangewezen om te werken met een biedronde en een strikt tijdsschema, waarbij kandidaten hun beste voorwaarden aanbieden.

 • Onderhandelingen en formeel akkoord
  De aangeboden voorwaarden worden geoptimaliseerd in intensieve onderhandelingen, waarna deze geformaliseerd worden in een al dan niet bindende intentieovereenkomst of een definitief overnamecontract (zie verder).

 • Due diligence
  Een due diligence bestaat uit een uitgebreid en gedetailleerd onderzoek van de financiële gegevens maar ook van de milieu-, juridische, sociale en fiscale realiteit. Wij beheren, in samenspraak met de verkoper, de dataroom waarin alle noodzakelijke documenten voor het uitvoeren van een due diligence voorhanden zijn.

 • Overnamecontract
  Simultaan met het uitvoeren van de due diligence worden de overnamecontracten opgesteld. Het overnamecontract behandelt alle modaliteiten omtrent de overdracht. Dit gaat van voorwerp, over prijs en betaling, tot het stellen van de nodige verklaringen & waarborgen van koper en verkoper.

 • Samenwerkingsovereenkomst
  In de regel wordt aan de verkoper gevraagd zijn medewerking te verlenen voor een soepele overdracht van het bedrijf ; soms wordt ook een langere samenwerking gewenst. Ook hier bemiddelt en adviseert LEMCO de partijen.

 • Closing
  LEMCO organiseert de closing, dit is de uiteindelijke uitvoering van de gesloten overeenkomsten, inclusief de betaling.

 • Nazorg
  De partijen kunnen ook op LEMCO rekenen voor mogelijke problemen die zich zouden voordoen nadat de overdracht definitief is. Ook daar zullen wij partijen bijstaan om te komen tot een genegotieerd vergelijk.

In het kort kunnen we stellen dat LEMCO de volledige verkooptransactie leidt en begeleidt, van opmaak van een informatiememorandum tot en met de opmaak van de overnamecontracten, waarbij de verkoper tijdens het proces op de hoogte wordt gehouden van alle ontwikkelingen.

 
               
  Parklaan 31 Bus 20 | 9300 Aalst
Tel: +32(0)475 85 48 00| Email: lemco@lemco.org
 
               
               
               
               
               
               
  Webdesign by © Studio MoSa